Profesionální zásady pro navrhování a provádění systémového řešení pokládky dlažby na bakonech a terasách

Výsledný efekt technicky efektivní a dlouhodobě funkční povrchové keramické úpravy povrchu terasy či balkonu závisí na mnoha okolnostech.

Pojďme si níže nejdůležitější z nich popsat:

 • KVALITA PODKLADU
  Odpovídající kvalita/ tř. betonového podkladu třida … B20/25 a více
  Vyzrálost min 28 dnů (výjimku tvoří rychlovazné, rychletvrdnoucí potěry … vyzrávání 1 až 5 dní)
  Zbytková vlhkost do 3%
  Soudržnost podkladu bez separačních povrchových látek, prachu a nečistot
  Absence trhlin a prasklin ( v případě jejich výskytu je nutno je sanovat za použití ocelových spon lepených epoxidovými pryskyřicemi)
 • VOLBA VHODNÉHO TYPU VYROVNÁVACÍ HMOTY ( vyrovnání povrchu či případná úprava spádu):
  Odpovídající pevnostní parametry (pevnost v tlaku min. 20 MPa)
  Odpovídající přídržnost k podkladu ( min. 0,8 MPa, čím více tím lépe
  Odpovídající typ hmoty pro exteriérové použití (mrazuvzdorný a vodě odolný)
  Vhodnost pro provedení různých aplikačních tl. v rozmezí od 2 do 40 mm v jednom kroku ( při větších aplikačních tl. se používá rychlovazný potěr)
  Správná volba rychlosti finálního vyzrávání s ohledem k požadovanému postupu průběhu realizace
  Doporučený spád 1,5 až 2%
  Ekologická nezávadnost a neškodnost k životnímu prostředí

Příklad vhodného typu vyrovnávací hmoty:  Geolite 40 ( penetrace Geolite Base)

 • VOLBA HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY
  Pružnost stěrky
  Vodotěsné vlastnosti při zachování difúzních vlastností
  Chemická stabilita (posypové soli …)
  Přídržnost k podkladu a mechanická odolnost a mrazuvzdornost
  Upravitelnost konzistence dle typu aplikace
  Nízká spotřeba
  Snadnost aplikace, jednoduché nanášení
  Vhodný typ pružných vodotěsných exteriérových bandáží a výztužné armovací síťoviny ( min. gramáž 132 g/m2) s alkalickou odolností
  Ekologická nezávadnost a neškodnost k životnímu prostředí

Příklad vhodného typu vyrovnávací hmoty:  Aquastop Nanoflex ( bandáž Aquastop 120)

 • VOLBA TYPU DLAŽBY
  Nasákavost a mrazuvzdornost keramiky ( nejlépe třída BIa … nasákavost do 0,5%, maximálně BI … nasákavost od 0,5% do 3% ) Otěruvzdornost ( třída PEI IV)
  Tvrdost dlažby (vyjadřuje se stupnicí MOSH … optimální je mezi hodnotami 6 až 9) Tloušťka dlažby ( minimálně 9 mm … čím větší tl = tím vyšší tvrdost) Protiskluz ( R9) Barva střepu ( volte světlejší odstíny) Formát dlažby ( volte spíše formáty menší do jednotlivého rozměru 600/600 mm . Větší formáty vyžadují kldení pozornosti na typ lepícího tmelu Při nákupu dlažby počítejte s nutností nezbytné rezervy ( kladení na střih + 7%, na vazbu + 10%, na koso + 15% ) Při nákupu dlažby zaměřte pozornost na rozměrovou přesnost/ kalibraci formátů dlažby, zemi původu ( Španělsko a Itálie), optimální je ověření vzhledu ve vzorkových prodejnách.
 • VOLBA TYPU A PROVÁDĚNÍ LEPÍCÍHO TMELU:

Odpovídající třída lepícího tmelu min. tř. C2TE S1 O kvalitě použitého lepícího tmelu vypovídají dostupná technická data v materiálovém listu. Technické údaje o vlastnostech lepidla jako je typ podkladu, typy lepených materiálů a jejich formátu a typy příkladů použití.  Informace o otevřené době ( doba po kterou lze keramiku spolehlivě přilepit k nanesenému tmelu po nanesení na podklad), přídržnosti k podkladu (a to i po zatížení vodou, mrazovými cykly a teplem), informace o době po kterou je možno spárovat, provozní teplota V exteriéru se výhradně doporučuje oboustranné nanášení lepícího tmelu V chladném počasí se doporučuje použití rychletuhnoucích tmelů (eliminace možnosti poškození tmelu mrazem) Příklad vhodného typu vyrovnávací hmoty: Biogel No Limits

 • VOLBA TYPU SPÁROVACÍ HMOTY
  Tř CG2WA (v tomto typu je obsažena odpovídající pevnost v tlaku, minimální nasákavost, minimální obrusnost, mrazuvzdornost) UV stabilita  Odolnost vůči bakteriím, řasám a plísním Dilatační spáry se provádí v exteriéru v max. ploše 10 m2. U dlouhých a úzkých ploch jsou doporučovány příčné dilatace max. po 8 bm !!!

Příklad vhodného typu vyrovnávací hmoty: odkaz na Fugabella Eco Porcelana O8 ( Fugabela Eco Silicone)