Zásady navrhování a provádění systémoho řešení pokládky dlažby na balkonech a terasách

Výsledný efekt technicky efektivní a dlouhodobě funkční povrchové keramické úpravy povrchu terasy či balkonu závisí na mnoha okolnostech.
Pojďme si níže nejdůležitější z nich popsat.

 • KVALITA PODKLADU
  odpovídající kvalita/ tř. betonového podkladu třida … B20/25
  vyzrálost min 28 dnů (výjimku tvoří rychlovazné, rychletvrdnoucí potěry … vyzrávání 1 až 5 dní),
  zbytková vlhkost do 3%
  soudržnost podkladu bez separačních povrchových látek, prachu a nečistot
  absence trhlin a prasklin ( v případě jejich výskytu je nutno je sanovat za použití ocelových spon lepených epoxidovými pryskyřicemi)
 • VOLBA VHODNÉHO TYPU VYROVNÁVACÍ HMOTY ( vyrovnání povrchu či případná úprava spádu):
  Odpovídající pevnostní parametry (pevnost v tlaku min. 20 MPa)
  Odpovídající přídržnost k podkladu ( min. 0,8 MPa, čím více tím lépe
  Odpovídající typ hmoty pro exteriérové použití (mrazuvzdorný a vodě odolný)
  Vhodnost pro provedení různých aplikačních tl. v rozmezí od 2 do 40 mm v jednom kroku ( při větších aplikačních tl. se používá rychlovazný potěr)
  Správná volba rychlosti finálního vyzrávání s ohledem k požadovanému postupu průběhu realizace
  Doporučený spád 1,5 až 2%
  Ekologická nezávadnost a neškodnost k životnímu prostředí

Příklad vhodného typu vyrovnávací hmoty:  Geolite 40 ( penetrace Geolite Base)

Biogel No Limits za 666,- Kč / 25kg
Fugabella Eco Porcelana 0-8 za 391,- Kč / 5kg
Fugabella Eco Silicone za 210,- Kč / 210ml

 • VOLBA HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY
  Pružnost stěrky
  Vodotěsné vlastnosti při zachování difúzních vlastností
  Chemická stabilita (posypové soli …)
  Přídržnost k podkladu a mechanická odolnost a mrazuvzdornost
  Upravitelnost konzistence dle typu aplikace
  Nízká spotřeba
  Snadnost aplikace, jednoduché nanášení
  Vhodný typ pružných vodotěsných exteriérových bandáží a výztužné armovací síťoviny ( min. gramáž 132 g/m2) s alkalickou odolností
  Ekologická nezávadnost a neškodnost k životnímu prostředí

Příklad vhodného typu vyrovnávací hmoty: odkaz na Aquastop Nanoflex ( bandáž Aquastop 120)

 • VOLBA TYPU DLAŽBY
  Nasákavost a mrazuvzdornost keramiky ( nejlépe třída BIa … nasákavost do 0,5%, maximálně BI … nasákavost od 0,5% do 3% )
  Otěruvzdornost ( třída PEI IV)
  Tvrdost dlažby (vyjadřuje se stupnicí MOSH … optimální je mezi hodnotami 6 až 9)
  Tloušťka dlažby ( minimálně 9 mm … čím větší tl = tím vyšší tvrdost)
  Protiskluz ( R9)
  Barva střepu ( volte světlejší odstíny)
  Formát dlažby ( volte spíše formáty menší do jednotlivého rozměru 600/600 mm . Větší formáty vyžadují kldení pozornosti na typ lepícího tmelu
  Při nákupu dlažby počítejte s nutností nezbytné rezervy ( kladení na střih + 7%, na vazbu + 10%, na koso + 15% )
  Při nákupu dlažby zaměřte pozornost na rozměrovou přesnost/ kalibraci formátů dlažby, zemi původu ( Španělsko a Itálie), optimální je ověření vzhledu ve vzorkových prodejnách.
 • VOLBA TYPU A PROVÁDĚNÍ LEPÍCÍHO TMELU:
  Odpovídající třída lepícího tmelu min. tř. C2TE S1
  O kvalitě použitého lepícího tmelu vypovídají dostupná technická data v materiálovém listu.
  Technické údaje o vlastnostech lepidla jako je typ podkladu, typy lepených materiálů a jejich formátu a typy příkladů použití.
  Informace o otevřené době ( doba po kterou lze keramiku spolehlivě přilepit k nanesenému tmelu po nanesení na podklad), přídržnosti k podkladu (a to i po zatížení vodou, mrazovými cykly a teplem), informace o době po kterou je možno spárovat, provozní teplota
  V exteriéru se výhradně doporučuje oboustranné nanášení lepícího tmelu
  V chladném počasí se doporučuje použití rychletuhnoucích tmelů ( eliminace možnosti poškození tmelu mrazem)
  Příklad vhodného typu vyrovnávací hmoty: Biogel No Limits
  VOLBA TYPU SPÁROVACÍ HMOTY
  Tř CG2WA (v tomto typu je obsažena odpovídající pevnost v tlaku, minimální nasákavost, minimální obrusnost, mrazuvzdornost)
  UV stabilita
  Odolnost vůči bakteriím, řasám a plísním

Příklad vhodného typu vyrovnávací hmoty:  Fugabella Eco Porcelana O8 ( Fugabela Eco Silicone)

PVC

s dobrou přídržností k podkladu, suché, bez separačních látek – nečistot, vosků

Kov

suchý, stabilní, odmaštěný, bez separačních látek

Keramika, přírodní kámen, epoxidový podklad

s dobrou přídržností k podkladu, suchý, bez separačních povrchových látek, odmaštěný.

PoznámkaAlternativně lze použít i na epoxidové podklady.