Co se zbytkovou vlhkostí v podkladu před započetím obkladačských prací?

Kromě pevnosti v tlaku a povrchové přídržnosti a ostatních parametrů má poměrně zásadní vliv na kvalitu výsledného díla zbytková vlhkost podkladu.

Klasické betonové potěry musí mít pro přijatelné zpracování dostatečné množství záměsové vody. Orientačně lze říci, že téměř 40% záměsové vody není při vyzrávání potřebné k procesu hydratace- vyzrání potěru.  Pomocí přesného měření zbytkové vody v potěru lze spolehlivě určit stáří betonu. Metod tohoto typu měření je nesčetné množství.  Ze zkušeností z praxe je zapotřebí použití typu měření, které je snadno proveditelné přímo na stavbě a má vypovídající.

Více článků naleznete zde: https://eco-living.cz/?s=koupelna