Penetrace – nesavý či jinak složitý podklad

Kromě pevnosti v tlaku a povrchové přídržnosti a ostatních parametrů má poměrně zásadní vliv na kvalitu výsledného díla zbytková vlhkost podkladu.

Zásady pro provádění systémových skladeb na podklad ze suchých stavebních systémů (sádrokarton, sádrovláknité desky-fermacell)

Požadavky pro přípravu podkladů
Platné znění normy ČSN 74 4505 se o systémech suché výstavby podlah vůbec nezmiňuje, nicméně v zahraničí se běžně a spolehlivě používá. U suchých stavebních systémů doporučujeme volbu systémového typu konstrukce s garantovanou deformační tuhostí konstrukce a v případě použití do vlhkých prostor s odolností vůči vlhkosti
(u sádrokartonových konstrukcí je to vodovzdorný zelený sádrokarton).

U suchých stavebních systémů jsou jednoznačné výhody
• eliminace mokrých stavebních procesů, které mohou být nepříznivé pro rekonstruované prostředí
• rychlý postup výstavby
• nižší zatížení stávajících konstrukcí
• vytvoření odpovídající rovinatosti podkladu a variabilita

Penetrace podkladu
Tento typ podkladu musí být vyhotoven dle technických a montážních předpisů dané výrobcem systému. Pro penetraci se používají výhradně disperzní (vodou ředitelné) typy penetrací v maximálním možném poměru ředění 1:1 s vodou. Penetrace redukuje, reguluje a sjednocuje nasákavost těchto podkladů. A chrání sádru obsahující podklad před vodou obsaženou ve vyrovnávacích a lepících hmotách. Prodlužuje zpracovatelnost vyrovnávacích a lepících hmot , brání rychlému odejmutí záměsové vody z těchto hmot velmi savým podkladem a zabraňují tak podstatnému snížení výsledných vlastností (může to být i 30 % snížená finálních garantovaných vlastností).

Tento typ penetrace je nejlépe funkční v rozmezí 1 až 24 hodin po nanesení. Jednoznačně nejvýhodnější jsou výrobky s označením EC1 plus – nejnižší obsah organických těkavých látek. Jsou neškodné pro životní prostředí a zdraví prováděcích pracovníků. Tyto typy penetrací jsou určeny pro interiérové použití. Dají se použít v exteriéru pouze na svislé plochy v doporučeném ředění s vodou v poměru 1:1. V žádném případě nejsou určeny na exteriérové vodorovné plochy a zásadně neslouží jako izolace.  Nebezpečná je aplikace na vlhký podklad a podklad se vzlínající vlhkostí. V případě, že vytváří povrchový povlak, který má tendenci se odlupovat je zvoleno nevhodný poměr ředění, či se na povrchu vyskytuje nepřípustné množství prachu!!!

Poznámka: Ceny těchto typů penetrací se mohou značně lišit.
Základním rozlišením je obsah pevných látek. Čili některé penetrace jsou ředitelné s vodou v dalším poměru i 1:3. Některé jsou ředitelné max.1:1 s vodou a některé jsou určeny k přímému použití.
Z toho je patrno, že pořizovací cena penetrace není nejdůležitější. Finální cenu určuje spotřeba konkrétního produktu.

Hydroizolace, překlenutí vnitřních a vnějších rohů , diletací

Správná hydroizolace je pružná, zajišťuje úplnou nepropustnost vody při kladném tlaku, díky tomu chrání nasákavé podklady nebo podklady citlivé na vlhkost, stejně jako v prostředí s přetrvávající vlhkostí za přítomnosti vodních par. Ekologická nezávadnost je rovněž důležitou vlastností. Doporučujeme ošetřit plochy nejvíce zatěžované vlhkostí. Čili, podlahy s vytažením cca 10 cm na stěny a smáčené ploch (sprchový kout, za vanou, umyvadlem, záchodem cca s přesahy 20 cm. Izolace umožnuje jednoduchou aplikaci a rychlé následné kladení obkladů a dlažeb již po 2 hodinách po aplikaci. Detaily utěsnění vnitřních a vnějších rohů, dilatací a instalačních vyústění odtokových žlabů se řeší pomocí systémových prvků.