Jak zvolit správný typ betonu ?

Základním požadavkem a podmínkou pro dobře provedenou finální povrchovou úpravu je správné
navržení, provedení a ošetření betonového podkladu, které se v tomto článku dočtete.

Jako univerzální typ podkladu je doporučen betonový podklad, jehož vlastnosti mohou být splnění určitých podmínek a požadavků optimální variantou.

Je potřeba si uvědomit skutečnost, že jakákoliv finální povrchová úprava bude vždy přímo závislá na kvalitě
podkladního betonového podkladu. Špatné parametry pevnostní třídy betonu v tlaku, výskyt trhlin a prasklin na povrchu, vznik separačního povrchového filmu na povrchu betonu vlivem nesprávného vodního součinitele, špatně zvolený stupeň vlivu prostředí (kontakt betonu s vodou,  mrazem, chloridy, rozmrazovacími cykly a případné vyskytující se chemické agresívní prostředí ) a v konečné fázi minimální doba ošetřování betonu, to jsou vlivy, které mají zásadní vliv na technickou, funkční a estetickou výslednou kvalitu.

Samotné navržení pevnostní třídy betonu se zohledněním stupně vlivu prostředí betonu a jeho vlastností je věcí
projektanta. Následné provedení zásadně věcí odborných stavebních prováděcích firem. Finální kontrola požadovaných vlastností podkladu před pokládkou finální nášlapné vrstvy je především věcí odborně zdatných prováděcích firem, jejichž povinností je důsledně ověřit všechny potřebné parametry podkladu.

Ověření vhodnosti použití daného typu betonové směsi je možno provést prostřednictvím Průvodce novou
betonářskou normou.  http://www.betonuniversity.cz/stahnout-soubor?id=370